1) विद्यानंद को-ऑप बँक लि., सोलापूर ची 25 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार दि. 22 सप्टेंबर 2022 रोजी आयोजीत केली असून सभेची सविस्तर माहिती https://bit.ly/3QlN9VU व अहवाल https://bit.ly/3dmELZ8 या लिंक वर उपलब्ध आहे. तरी सर्व सभासदांनी अगत्याने यावे. आपले विनित: चेअरमन व संचालक मंडळ सभेचे ठिकाण: गांधी नाथा रंगजी विद्यालय, बाळीवेस, सोलापूर वेळ सकाळी 10.00.
2) Click Here for Revised Rate of Interest on All type of Deposits.
3)We have launched Missed Alert Call facility. Kindly give missed call on 9687885211 for using this facility from your registered mobile number.
4) GST has been rolled out w.e.f from 01.07.2017, Our Banks Provisional GSTIN is: 27AAATV0943R1ZV.